Lopen langs Linies

In de militaire geschiedenis van ons land zijn waterlinies altijd belangrijk geweest.

Het idee hier achter: zet laaggelegen polders onder water en maak het de oprukkende vijand lastig om binnen te vallen. Verspreid over Nederland vind je overal forten, schansen en sluizen van oude linies, waarvan een enkele inmiddels werelderfgoed is.

In de serie ‘Lopen langs linies’ van Rutger Burgers  en Rob Wolfs  zullen komend jaar 15 tot 20 wandelingen rond dit thema op Wandelzoekpagina worden gepresenteerd. Voor een overzicht zie http://www.wandelzoekpagina.nl/liniewandelingen/

 In 2017 verschijnt bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig een wandelgidsje met deze routes.