Lopen langs Linies

In de militaire geschiedenis van ons land zijn waterlinies altijd belangrijk geweest.

Het idee hier achter: zet laaggelegen polders onder water en maak het de oprukkende vijand lastig om binnen te vallen. Verspreid over Nederland vind je overal forten, schansen en sluizen van oude linies, waarvan een enkele inmiddels werelderfgoed is.

In de serie ‘Lopen langs linies’ van Rutger Burgers  en Rob Wolfs  vind je op Wandelzoekpagina 23 wandelingen rond dit thema. Voor een overzicht zie http://www.wandelzoekpagina.nl/liniewandelingen/

Begin 2018 verscheen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig de wandelgids Lopen langs Linies.