BEEKLOOPJES

Ter voorbereiding van een boek dat ik samen met Wim Huijser ga maken, met de wervende titel 'Beeklopen', heb ik druppelsgewijs alvast op Wandelzoekpagina mijn 'beekloopjes' gepubliceerd.

Inmiddels (juli 2024) achttien wandelroutes tussen de 7 en 14 km langs de randen van de Veluwe, zoveel mogelijk over onverharde paden maar vooral bedoeld om het thema van de (sprengen)beken optimaal in het veld en ter plekke te kunnen beleven en ervaren. 


In de loop van 2024 werken we verder aan de totstandkoming van het boek. Publicatie naar alle waarschijnlijkheid begin 2025 bij Uitgeverij KNNV.  De cover is al klaar.


Water, natuur en verdroging zijn urgente onderwerpen, helemaal op de hoog-en-droge Veluwe. Rob Wolfs en Wim Huijser ontwikkelen een 15-18-tal routes (‘beekloopjes’ - wandelroutes van 10-15 kilometer) langs de Veluwse bekenstelsels, van Hattem tot Renkum, van Barneveld tot Velp. Onderweg gaat Huijser in gesprek met deskundigen over nat en droog, diep en ondiep, de ontwikkeling van de betreffende beken- en sprengenstelsels en de betekenis van dit belangrijkste zoetwaterreservoir van Nederland. Als rode draad door het boek worden met Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei en Veluwe bijzondere waterlocaties bezocht en besproken.


Huijser en Wolfs zijn al ruim tien jaar redacteur en medewerker van het kwartaaltijdschrift Nieuwe Veluwe. Samen maakten zij een zestal wandelgidsen, o.a. naar aanleiding van de Verkade-albums van Jac. P. Thijsse, over de gebieden van de Koloniën van Weldadigheid, het Pad van de Vrijheid om Wageningen en Kasteelwandelingen in Gelderland.